Stjörnudeild

Stjörnudeild er deild þriggja og fjögurra ára barna og eru þar að jafnaði 19 - 23 börn samtímis og þrjú stöðugildi. Veturinn 2017 - 2018 eru þar 20 börn fædd frá mars 2013 - júní 2014.


Foreldravefur